Další služby:

a) po domluvě s hlavním trenérem poskytuje TAS pro závodní hráče možnost individuálního nebo skupinového doprovodu na turnaj.

b) hráči mají také možnost absolvovat jarní a podzimní kondiční soustředění.

c) na přelomu května a června probíhá tzv. „jarní školička“ (5 lekcí). Školička je určena pro všechny děti bez rozdílu věku, které si před prázdninami chtějí vyzkoušet tenisový trénink.

d) v průběhu prázdnin organizuje TAS na Rybníčku tenisové příměstské tábory.