SKUPINOVÝ TRÉNINK využívají nezávodní hráči (mládež i dospělí) a jsou organizovány během školního roku. Velikost skupinky, den i čas jsou závislé na domluvě s hlavním trenérem. V rámci "skupinového" tréninku je po domluvě možný i individuální trénink. Hráči je potom fixně rezervována tréninková jednotka ve „stálém rozvrhu“, který je sestavován vždy na začátku září a trvá do konce června. V dubnu, při přechodu na antukové kurty, dochází díky zvýšené kapacitě kurtů zpravidla k rozšíření tréninkových možností.