TENISOVÁ PŘÍPRAVKA je určena pro nejmenší děti od 5 let a probíhá vždy v úterý od 16 do 17 hod.

Pozn.:
Na přelomu května a června probíhá tzv. „jarní školička“ (5 lekcí). Školička je určena pro všechny děti bez rozdílu věku, které si před prázdninami chtějí vyzkoušet tenisový trénink.

V průběhu prázdnin organizuje TAS na Rybníčku tenisové příměstské tábory.