TENISOVÉ KURZY využívají především nezávodní hráči (mládež i dospělí) a jsou organizovány během školního roku . V rámci kurzu je po domluvě možnost individuálního tréninku, ale i skupinka s více hráči. Hráči je potom fixně rezervována tréninková jednotka ve „stálém rozvrhu“, který je sestavován vždy na začátku září a trvá do konce června. V dubnu, při přechodu na antukové kurty, dochází díky zvýšené kapacitě kurtů zpravidla k rozšíření tréninkových možností – především sparinku.